www.pogononline.pl www.pogononline.pl
top_3
top_2
 
Gryf
Wywiady
O Pogoni mówi sekretarz miasta Szczecina
Tomasz Brzozowski informuje o stanie negocjacji ze Svenska Group, która chce odkupić akcje Mat Trade, głównego udziałowca SSA Pogoń.
Miasto jest bliskie podpisania porozumienia ze Svenska Group, która chce odkupić 93 proc. akcji Mat Trade, głównego udziałowca Sportowej Spółki Akcyjnej "Pogoń". Porozumienie z gminą w sprawie inwestycji wokół stadionu Pogoni da możliwość podpisania umowy kupna akcji. Les Gondor stojący na czele Svenska uważa, że sprawa przyszłości spółki i klubu może się rozstrzygnąć pozytywnie nawet w przyszłym tygodniu.
- Co obecnie przeszkadza bądź nie pozwala podpisać porozumienia pomiędzy Svenska Group a zarządem Szczecina?
Tomasz Brzozowski, sekretarz Szczecina: Fakt, że nie ma różnic w negocjacjach Svenska Group z zarządem Szczecina, potwierdziła nasza wspólna konferencja prasowa, która odbyła się w kwietniu.
Jest nowa rzecz, która wymagała dodatkowego uzgodnienia, a która wynikła w ostatnich tygodniach. Zgodnie z obowiązującymi procedurami potrzeba było trochę czasu na jej załatwienie. To nowe uzgodnienie stanie się faktem - mam nadzieję - na początku przyszłego tygodnia.
- Czy może Pan zdradzić, o co dokładniej chodzi?
- Wolałbym nie zapeszać. Jesteśmy w tej sprawie "po słowie" z panem Gondorem i zapewniam, że ani on, ani zarząd Szczecina nie są czynnikami hamującymi rozmowy na linii prezes Bekdas - prezes Gondor, o czym świadczy również poniedziałkowe wspólne oświadczenie miasta i pana Gondora.
- Czy zmieniły się warunki dotyczące inwestycji wokół stadionu Pogoni? Podobno miasto zażądało od inwestora zwiększenia powierzchni zabudowy sportowo-rekreacyjnej z 60 do 68 proc., zmniejszając tym samym powierzchnię komercyjną, która ma być podstawą finansowania działalności klubu. Czy to prawda?
- Nic mi o tym nie wiadomo. Les Gondor, pojawiając się z propozycją inwestycji wokół stadionu, otrzymał takie same warunki, jakie ma obecnie Sportowa Spółka Akcyjna "Pogoń". Są one zapisane w uchwałach Rady Miasta, są warunkami dla SSA Pogoń, a nie dla Mat Trade czy Svenska Group. To warunki dla każdego inwestora.
- Czy teren, na którym obecnie przy stadionie znajdują się ogrody działkowe, będzie stanowił przeszkodę do zawarcia porozumienia ze Svenska?
- Nie będą stanowiły problemu, bowiem to była zasadnicza kwestia powodująca rozbieżności między zarządem Szczecina a panem Bekdasem. Nie jest rozbieżnością pomiędzy nami a panem Gondorem. Dla prezesa Svenska Group jest zrozumiałe, że określenie dokładnego terminu przekazania terenów po ogródkach działkowych jest zależne od miasta, ale w ograniczonym zakresie. My deklarujemy, że zmiany planu przestrzennego zagospodarowania miasta będą uchwalone w określonym terminie. Natomiast ich prawomocność jest od nas niezależna, bowiem są to decyzje zaskarżalne przez osoby trzecie. Tego faktu nigdy nie mógł zrozumieć prezes Bekdas.
Les Gondor to rozumie i nie upierał się przy bezwzględnym określeniu terminu przekazania terenów. Decyzje takie niosą za sobą ryzyko wypłacania przez miasto wielkich odszkodowań. Przypomnę, że te, których oczekiwał pan Bekdas, w różnych okresach czasu wahały się od 30 do 45 mln zł, co narażało gminę Szczecin na zaskarżenie uchwalonych zmian przez osoby trzecie. To groziło z kolei już odpowiedzialnością odszkodowawczą miasta i ewentualną odpowiedzialnością karną członków zarządu miasta, bowiem oni mieli się pod tym podpisać.
- Co już zrobiono w sprawie wyprowadzenia działkowców z tego terenu?
- Wdrożono proces zmian w planie przestrzennego zagospodarowania. Jest także przygotowywany teren zamienny pod lokalizację działek ogrodniczych na prawobrzeżu.
Czy zarząd miasta sprawdza kooperantów Svenska Group, którzy mają finansować inwestycje wokół stadionu Pogoni?
- Dla nas stroną jest wyłącznie Svenska Group. Nie sprawdzamy partnerów handlowych pana Gondora.
- Kiedy może się zakończyć proces negocjacji i nastąpi porozumienie zarządu Szczecina ze Svenska Group? Od tego porozumienia Les Gondor uzależnia podpisanie umowy kupna akcji Mat Trade.
- Sprawa musi się rozstrzygnąć do końca maja.
- Czy się rozstrzygnie?
- Głęboko w to wierzę.
- Do 15 czerwca Pogoń musi przedstawić Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej dokumenty potwierdzające spłatę zadłużenia wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędów skarbowych lub układ ratalny zawarty z tymi instytucjami. To warunek otrzymania licencji na grę w sezonie 2002/2003. Czy Les Gondor może liczyć na pomoc miasta w negocjacjach z tymi instytucjami?
- Jeśli będzie akcjonariuszem, to oczywiście będzie miał szerokie poparcie zarządu Szczecina - takie samo, jakie posiada obecny główny udziałowiec SSA Pogoń, a z którego niestety nie skorzystał.

Rozmawiał: -
Źródło: Gazeta Wyborcza
Data: środa, 22 maja 2002 r.
Dodał: JuN

  (p) 2000 - 2023   Gryf
© Pogoń On-Line
  Gryfdesign by: ruben 5px redakcja | współpraca | ochrona prywatności