www.pogononline.pl www.pogononline.pl
top_3
top_2
 
Gryf
Felietony
Walne SSA
W dniu dzisiejszym o godz. 13.00 w siedzibie SSA "Pogoń" Szczecin odbędzie się Walne Zgromadzenie udziałowców Spółki.
Ze strony Mat Trade Les Gondor - Prezes SSA, ze strony gminy miasta Szczecin - Piotr Krzystek i stowarzyszenia MKS Pogoń - Edmund Trokowski. Delegatom miasta i stowarzyszenia pomagać ma mecenas Marek Mikołajczyk, główny negocjator ze strony Miasta. W trakcie obrad dyskutowana ma być sprawa przyszłości Pogoni. Planowane jest podjęcie 5 uchwał.
Pierwsza dotyczy zatwierdzenia preliminarza wydatków na działalność sportową w 2003 roku, druga zmian w statucie spółki rozszerzając jej działalność gospodarczą i obniżającą gwarantowaną kwotę przekazywaną rocznie na sport z 7 do 4 mln zł (przez najbliższe dwa lata).
Projekt kolejnej uchwały postanawia o dalszym funkcjonowaniu spółki i pokryciu straty bilansowej z przyszłych zysków.
Kuriozalnie w proponowanym projekcie Walnego wygląda ograniczenie środków finansowych na drużynę - oznacza to ni mniej ni więcej tylko drugoligową wegetację - wiadomym jest nie od dziś, że koszty utrzymania w lidze II są wyższe od pierwszej.
Ponad to, nie będzie środków z C+. Więc na sukcesy i ewentualny powrót do ekstraklasy się nie zanosi... Śmiesznie wygląda też próba pokrycia zadłużenia Spółki z planowanych zysków - jakiego typu zysków? Tego niestety na razie nie wiemy. Wiemy, że inwestor zapowiedział, że z własnych środków nie przekaże na klub ani złotówki. Pytanie jakiego rodzaju miały by być to zyski, pozostaje zatem pytaniem retorycznym...
Otwartym też pozostaje, zachowanie się udziałowca mniejszościowego, czyli Miasta - czy zgłosi wniosek o upadłość, czy skieruje do prokuratury wniosek o ściganie Prezesa SSA?
Czy pozostanie w Spółce, czy też z niej wystąpi, zarzucając aktualnym władzom SSA łamanie statutu i niewywiazanie się z umowy zagwarantowania odpowiednich środków finansowych na utrzymanie zespołu?
Wg statutu w przypadku spadku zespołu z ligii lub nie wniesieniu odpowiednich środków finansowych przez Mat Trade istnieje możliwości rozwiązania przez Gminę Szczecin umowy Spółki, bez zwrotu poniesionych nakładów!!!!!

Czy podjęta dziś na Walnym próba obniżenia kwoty wydatków na sportową działalność SSA (zapisanej w statucie) nie jest próbą obejścia przez Prezesa SSA tego paragrafu i ucieczki od związanych z tym konsekwencji ?

Wg słów Prezesa, dopiero spadek i nie wniesienie kwoty 7mln złotych w ciągu roku obrachunkowego na sport, jest podstawą do rozwiazania umowy założycielskiej Spółki przez Miasto Szczecin.
Spadek jest pewny i brak 7mln też - stąd zapewne w projekcie Walnego taki zapis...
Oczywiście Prezes odeprze tego typu zarzuty, twierdząc, ze jest to spowodowane wyłącznie brakiem umów z Miastem i brakiem dotacji z C+.
Ale kto w to uwierzy... Tylko czy to akurat obchodzi Prezesa Leszka Gondora??? Śmiemy wątpić.

Pogoń Walcząca

Autor: -
Data: wtorek, 18 marca 2003 r., godz: 00:00
Źródło: PWBrak komentarzy do tego artykułu. Może dodasz swój?Komentarze służą do prezentacji opinii odwiedzających, którzy są w pełni odpowiedzialni za swoje wypowiedzi.
Serwis PogonOnLine.pl w żaden sposób nie odpowiada za opinie użytkowników.
Zastrzegamy sobie jednak prawo do usuwania, modyfikowania wybranych komentarzy.

  (p) 2000 - 2024   Gryf
© Pogoń On-Line
  Gryfdesign by: ruben 5px redakcja | współpraca | ochrona prywatności