www.pogononline.pl www.pogononline.pl
top_3
top_2
 
Gryf
Felietony
List zarządu Szczecina do spółki Mat Trade, głównego udziałowca SSA Pogoń
(...) Zachodzi pilna potrzeba rozstrzygnięcia o dalszych losach Sportowej Spółki Akcyjnej "Pogoń", a przede wszystkim losach drużyny piłkarskiej MKS Pogoń Szczecin. Próby znalezienia nowego inwestora i to w porozumieniu ze spółką Mat Trade nie przyniosły rezultatu, a powodem tego była nieugięta postawa Mat Trade w zakresie warunków finansowych swojego wyjścia ze spółki. Dobitnym dowodem postawy Mat Trade jest to, iż wybrała drogę procesów sądowych w rozstrzyganiu racji zamiast podjąć konstruktywną próbę rozwiązania tej trudnej sytuacji.

Biorąc pod uwagę możliwość zmiany planów inwestycyjnych spółki Mat Trade oraz zamiar wycofania się z SSA Pogoń, należy rozważyć następujące warianty uzdrowienia sytuacji:

1. przekazanie przez Sportową Spółkę Akcyjną "Pogoń" praw do drużyny piłkarskiej na rzecz Stowarzyszenia MKS Pogoń, aby zapobiec degradacji drużyny do IV ligi piłkarskiej. Takie rozwiązanie byłoby akceptowane przez Polski Związek Piłki Nożnej. Natomiast pozostałe sprawy mogłyby zostać rozstrzygnięte zgodnie z wolą Mat Trade na drodze odpowiednich postępowań sądowych, które już zostały przez tę spółkę zainicjowane;

2. odkupienie akcji, jakie spółka Mat Trade posiada w SSA Pogoń. Takie odkupienie akcji mogłoby nastąpić na rzecz podmiotów (osób prawnych bądź fizycznych), które wyrażą chęć ich zakupu. Akcje te mogłyby się pojawić w ofercie ogólnodostępnej i nie byłoby przeszkód, aby akcje te nabyli np. kibice sportowi, drobne bądź większe firmy (...);

3. wdrożenie procedury związanej z rozwiązaniem spółki przez zgodne głosowanie wszystkich akcjonariuszy i w trakcie postępowania likwidacyjnego uregulowanie spraw spornych przy zagwarantowanym statutem przejściu praw do drużyny piłkarskiej powrotnie do Stowarzyszenia MKS Pogoń;

4. ostatecznością jest niestety ogłoszenie upadłości Sportowej Spółki Akcyjnej, gdyż wiadomo jest, iż spółka ta nie reguluje swoich zobowiązań na stałe, a jej zadłużenie jest wielomilionowe .

(...) Apelujemy o jak najszybsze rozwiązanie nabrzmiałego problemu SSA Pogoń. Każdy, komu leży na sercu dobro szczecińskiej piłki nożnej, winien włączyć się w proces tego uzdrawiania, przy czym miasto Szczecin deklaruje najdalej idącą pomoc w tym zakresie.

Ograniczone możliwości pomocy wynikają jednak z przyjętych wcześniej uwarunkowań formalnoprawnych, a w szczególności zminimalizowaniu roli miasta przy podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących spółki i pozbawieniu miasta jakichkolwiek praw do drużyny piłkarskiej.

Mając nadzieję, że spółka Mat Trade pomimo wszystko odnowi zainteresowanie inwestycjami, możliwym jest zawarcie proponowanych projektami z 2 marca 2001 r. umów przy jednoczesnej rezygnacji ze strony Mat Trade z gwarancji w wysokości 35 mln zł oraz dokonanie zmian w statucie Sportowej Spółki Akcyjnej, które dawałoby silniejszą gwarancję właściwego dbania o losy drużyny piłkarskiej przez zarządców SSA oraz zapewniałoby wpływ miasta na strategiczne decyzje w zakresie losów drużyny piłkarskiej.

Autor: -
Data: czwartek, 6 grudnia 2001 r., godz: 00:00
Źródło: Gazeta WyborczaBrak komentarzy do tego artykułu. Może dodasz swój?Komentarze służą do prezentacji opinii odwiedzających, którzy są w pełni odpowiedzialni za swoje wypowiedzi.
Serwis PogonOnLine.pl w żaden sposób nie odpowiada za opinie użytkowników.
Zastrzegamy sobie jednak prawo do usuwania, modyfikowania wybranych komentarzy.

  (p) 2000 - 2023   Gryf
© Pogoń On-Line
  Gryfdesign by: ruben 5px redakcja | współpraca | ochrona prywatności