www.pogononline.pl www.pogononline.pl
top_3
top_2
 
Gryf
Felietony
Oświadczenie Przewodniczącego Rady Nadzoreczej Antoniego Ptaka
Na stronie oficjalnej MKS Pogoń Szczecin SSA ukazało się dziś oświadczenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej  Antoniego Ptaka w sprawie dotyczącej wczorajszej decyzji o rezygnacji z funkcji prezesa klubu Dawida Ptaka. 
Oto jego treść:
W związku z ostatnimi ruchami kadrowymi w Zarządzie „MKS Pogoń Szczecin” związanymi ze złożeniem rezygnacji przez Prezesa Zarządu Dawida Ptaka chcę wyjaśnić Państwu motywy podjęcia takich działań. Z pewnością sam fakt złożenia rezygnacji wywołuje różne komentarze i budzi zainteresowanie – co jest oczywiście zrozumiałe.
Jednakże wyjaśnienie takiego stanowiska i rezygnacji Prezesa jest bardzo proste i mało sensacyjne. Jak wiemy „MKS Pogoń Szczecinie” to Spółka Akcyjna, której organami są min. Zarząd, a także Rada Nadzorcza, która winna spełniać rolę aktywną i kreatywną. Porozumienie głównych akcjonariuszy Spółki określa, że aby ta rola była rzeczywiście spełniana, należy jeszcze bardziej uaktywnić Radę Nadzorczą celem doprowadzenia do jej wszechstronnego nadzoru, a jednocześnie osiągnięcia stanu, w którym posiadałaby ona bieżące informacje o stanie działań Spółki we wszystkich jej płaszczyznach i, w razie potrzeby, udzielałaby natychmiastowego wsparcia Zarządowi. W tym celu, w ramach Rady Nadzorczej, postanowiono umocować poszczególnych jej członków do działania na odpowiednich, newralgicznych płaszczyznach zainteresowania Rady. W związku z powyższym celem dokonano wyodrębnienia owych płaszczyzn, w sposób następujący:

a)działalność związana z działalnością sportową,
b)działalność inwestycyjna,
c)działalność marketingowa – reklamowa.

Akcjonariusze Spółki uznali, iż dotychczasowy Prezes Zarządu Dawid Ptak z uwagi na swoje doświadczenie, zainteresowania i pasje będzie osobą spełniającą oczekiwania Spółki w zakresie objęcia swoim – jeśli można użyć takiego określenia – nadzorem tych działań Zarządu, które związane są bezpośrednio z działaniami sportowymi. Z uwagi na fakt, iż Prezes Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej, i na prośbę Akcjonariuszy podjął on decyzję o złożeniu rezygnacji z zajmowanego przez siebie stanowiska. Odnośnie obsady pozostałych stanowisk w Radzie Nadzorczej związanych z działalnością inwestycyjną oraz marketingowo – reklamową, ja, jako Przewodniczący Rady Nadzorczej wystąpię do władz Miasta Szczecina o wskazanie osób, które zostaną powołane w skład Rady i wesprą ją swoim doświadczeniem w kreowaniu działań związanych z tymi kierunkami.
Takie zmiany w strukturze i sposobie działania Rady Nadzorczej po pierwsze poprawią skuteczność jej funkcjonowania, a po drugie uaktywnią poszczególnych jej członków. Ja ze swej strony jako Przewodniczący Rady, wykorzystując swoje statutowe uprawnienia, obejmę szczególnym nadzorem zarówno działalność sportową jak i inwestycyjną oraz marketingową. Będzie to tym łatwiejsze, że w Radzie Nadzorczej będę miał osoby, które za tę działalność będą odpowiadały.
Obecnie pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu będzie I Wiceprezes Krzysztof Waszak. Z uwagi na szerokie spektrum działania Spółki – od gospodarki po sport – Rada Nadzorcza pozostawia sobie czas na nominowanie na to stanowisko. Jak Państwo wiecie, nie jest to sprawa prosta bowiem osoba ta musi łączyć w sobie zarówno cechy menadżera gospodarczego i jednocześnie przejawiać zainteresowania sportowe.
Drodzy Państwo! Te działania zmierzają do tego aby nasza Pogoń działała na wysokim poziomie, miała stabilne podstawy gospodarcze i przysparzała radości, dumy i zadowolenia wszystkim mieszkańcom Szczecina.
Jednocześnie z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Państwu zdrowia, spełnienia marzeń i dużo radości w życiu osobistym i zawodowym.

Łącząc wyrazy szacunku
Antoni Ptak
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Autor: -
Data: czwartek, 24 marca 2005 r., godz: 00:00
Źródło: pogonszczecin.plBrak komentarzy do tego artykułu. Może dodasz swój?Komentarze służą do prezentacji opinii odwiedzających, którzy są w pełni odpowiedzialni za swoje wypowiedzi.
Serwis PogonOnLine.pl w żaden sposób nie odpowiada za opinie użytkowników.
Zastrzegamy sobie jednak prawo do usuwania, modyfikowania wybranych komentarzy.

  (p) 2000 - 2023   Gryf
© Pogoń On-Line
  Gryfdesign by: ruben 5px redakcja | współpraca | ochrona prywatności