www.pogononline.pl www.pogononline.pl
top_3
top_2
 
Gryf
Ochrona prywatności
Serwis Pogoń On-Line respektuje prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Informujemy jednocześnie, że dane użytkowników gromadzone w serwise (rejestracja w Forum, usługa PogońSMS, rozsyłanie e-zina PogońGOL na e-mail) są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Autor: Redakcja
Ost. aktualizacja: 27 listopada 2004 r.

  (p) 2000 - 2024   Gryf
© Pogoń On-Line
  Gryfdesign by: ruben 5px redakcja | współpraca | ochrona prywatności